Newidiadau i gyfraith cwmniau'r DU

Newidiadau i ffioedd Tŷ'r Cwmnïau

Gwnaethom gynyddu ein ffioedd ar 1 Mai 2024.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi

Ffioedd corffori a chofrestru cwmni

TrafodiadSianelFfi newydd
CorfforiDigidol£50
Corffori (yr un diwrnod)Meddalwedd£78
CorfforiMeddalwedd£50
CorfforiPapur£71
Cofrestru o dan s1040 (Rhan 33 Pennod 1) CA06Papur£71
Ailgofrestru cwmni o dan Ran 7 CA06Papur£71
Ailgofrestru cwmni o dan adran 651 CA06Papur£71
Ailgofrestru cwmni o dan adran 665 CA06    Papur£71
Datganiad cadarnhauDigidol£34
Datganiad cadarnhauMeddalwedd£34
Datganiad cadarnhauPapur£62
Newid enwPapur£30
Newid enw (yr un diwrnod)Digidol£83
Newid enwDigidol £20
Cofrestru arwystlPapur £24
Cofrestru arwystlDigidol£15
Dileu gwirfoddolPapur£44
Dileu gwirfoddolDigidol£33
Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s644 CA06 (yr un diwrnod)  Digidol (gwasanaeth llwytho i fyny)£136
Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s644 CA06Papur£33
Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s644 CA06Digidol (gwasanaeth llwytho i fyny)£33
Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s649 CA06 (yr un diwrnod)  Digidol (gwasanaeth llwytho i fyny)£136
Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s649 CA06Papur£33
Lleihau cyfalaf cyfranddaliadau cwmni o dan s649 CA06Digidol (gwasanaeth llwytho i fyny)£33
Adfer gweinyddolPapur £468
Cais i sicrhau nad yw cyfeiriad ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddusPapur £30

Partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig

TrafodiadSianelFfi newydd
Cofrestru PAC (yr un diwrnod)  Digidol£78
Cofrestru PAC  Digidol£50
Cofrestru PAC  Papur£71
Datganiad cadarnhau PACPapur£62
Datganiad cadarnhau PACDigidol £34
Newid enw’r PACPapur£30
Newid enw ‘r PAC (yr un diwrnod)Digidol£83
Newid enw’r PACDigidol£20
Cofrestru arwystl gan PACPapur £24
Cofrestru arwystl gan PACDigidol£15
Dileu gwirfoddol PACPapur£44
Dileu gwirfoddol PACDigidol£33
Adfer gweinyddol PACPapur£468
Cais i sicrhau nad yw cyfeiriad ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddusPapur£30

Cwmnïau tramor

TrafodiadSianelFfi newydd
Cofrestru sefydliad yn y DU o gwmni tramorPapur£71
Newid enw corfforaethol neu enw arall o gwmni tramorPapur£30
Cofrestru cyfrifon blynyddolPapur£62

Partneriaethau cyfyngedig

TrafodiadSianelFfi newydd
Cofrestru partneriaeth gyfyngedigPapur£71
“Ffi flynyddol” am bartneriaeth gyfyngedig yr Alban (cofrestru’r holl ddogfennau perthnasol a gyflwynir yn ystod cyfnod perthnasol sy’n daladwy ar gofrestru datganiad cadarnhau)    Papur£62
“Ffi flynyddol” am bartneriaeth gyfyngedig yn yr AlbanDigidol (gwasanaeth uwchlwytho)£62

Partneriaethau cymhwyso’r Alban   

TrafodiadSianelFfi newydd
Cofrestru partneriaeth gymhwysol yr AlbanPapur£71
“Ffi flynyddol” (cofrestru’r holl ddogfennau perthnasol a gyflwynwyd yn ystod cyfnod perthnasol sy’n daladwy ar gofrestru datganiad cadarnhau)    Papur£62
‘Ffi flynyddol’Digidol (Uwchlwytho)£62

Grwpiau Buddiannau Economaidd y DU a Chymdeithas y DU

TrafodiadSianelFfi newydd
Cofrestru sefydliad Grŵp buddiannau economaidd Ewropeaidd (EEIG)Papur£71
Cofrestru newid enw Grwpiau buddiannau economaidd y DU (UKEIG)Papur£30
Cofrestru arwystl am Grwpiau buddiannau economaidd y DU (UKEIG)Papur£24
Cofrestru cwmni cyhoeddus drwy drosi Cymdeithasau yn y DUPapur£71

Endidau tramor

Rhaid i’r holl ffeilio ar gyfer y Gofrestr Endidau Tramor gael eu ffeilio’n ddigidol. Yr unig eithriad yw i’r rhai sydd â statws gwarchodedig neu wedi rhoi cais ac yn aros am statws gwarchodedig. Bydd angen i’r grŵp hwn dalu ffi papur ar wahân.

TrafodiadSianelFfi newydd
Cofrestru o endid tramorDigidol£234
Ffi diweddaruDigodol£234
Cais i ddileuDigodol£706

Cwmnïau buddiant cymunedol

TrafodynSianelFfi newydd
CorfforiadDigidol£65
CorfforiadPapur£86
Cwmni cyfyngedig i gwmni buddiant cymunedol (trosi) Papur£45

Ewch i GOV.UK am restr lawn o ffioedd Tŷ’r Cwmnïau.