Newidiadau i gyfraith cwmniau'r DU

Mwy o wybodaeth

Cadwch yn wybodus

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyrau rheolaidd gan Dŷ’r Cwmnïau. Gallwch ddewis o blith amrywiaeth o bynciau.

Dilynwch ni ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol:

Rydym yn cyhoeddi blogiau’n rheolaidd am ddiwygio deddfwriaethol a’r Ddeddf Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol (ECCT) ar ein blog. Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost pan fyddwn yn cyhoeddi postion blog newydd.

Cyfarwyddyd ar gyfer cwmnïau cyfyngedig, partneriaethau a mathau eraill o gwmnïau

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am gofrestru, ffeilio a datgelu gwybodaeth gyda Thŷ’r Cwmnïau ar GOV.UK.

Gallwch hefyd ddarllen cyfarwyddyd ar gyfrifoldebau rhedeg cwmni cyfyngedig.

Ein gwasanaethau

Mae ein  gwasanaeth Dod o hyd i a diweddaru gwybodaeth am y cwmni yn  sicrhau bod yr holl ddata cyhoeddus sydd gennym ar gwmnïau ar gael yn rhad ac am ddim. Nid oes angen i chi gofrestru i weld gwybodaeth y cwmni.

Darllenwch am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Ymholiadau’r cyfryngau

Mae ein swyddfa wasg ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9yb tan 5yh. Gallwch:

Gwybodaeth am ymholiadau’r cyfryngau yn Nhŷ’r Cwmnïau.